تیم ما

بهپرور همیشه جای افرادی بوده که قاعده بازی خود را به بهترین شکل بلدند.

تیم اجرایی و پشتیبانی

بزرگترین سرمایه هر سازمان کارکنان آن سازمان هستند. کارکنانی که در طول سالهای زیاد با کسب تجربه و دانش روز به روز بتوانند بصورت گروهی، یک سازمان را به روش سیستماتیک در مسیر رشد هدایت کنند.

بهپرور در طول سالها تجربه میتواند با اطمینان زیاد خود را یکی از ثروتمند ترین وسازمان های ایران بداند چرا که ارتباط متقابل بین شرکت و کارکنان و وفاداری متقابل این دو بهم، باعث ایجاد سیستمی قوی شده است که روز به روز بهتر و پرقدرت تر میتواند پله های ترقی را طی کند.

دانش کافی، پشتکار، چابکی و وفاداری از اصلی ترین و بارز ترین مشخصه های افراد تیم ماست.

اهمیت امنیت شغلی

کارکنان در بهپرور همواره به حفظ شغل خود در طول زمان اطمینان دارند. در حقیقت همین موضوع باعث می شود افراد استرس کمتری را تجربه کنند و با آرامش بتوانند وظایف اصلی خود را انجام دهند و آسانتر به نتیجه برسند.

اهمیت آرامش فضای کار

ایجاد آرامش در فضای کار از نظر بهپرور یعنی تامین مالی، تامین خوراک، تامین وسایل رفاه و آسایش در محیط کار و … .

همه این موارد باعث می شود که کارکنان به یک مجموعه وفادار بمانند و برای رشد آن تلاش کنند.

زمانی میتوانیم از آرامش فضای کار صحبت کنیم که کارکنان خود را به عنوان انسان با تمام مشغله های زندگی درک کنیم. بهپرور همواره سعی بر آن داشته که همکاران و پرسنل خود را در سختی و راحتی زندگی یاری کند و به خود می بالد که کارمندانی خبره و وفادار در تیم خود دارد.

اهمیت تفریحات

یکی از اصول یادگیری کار گروهی و اجرای آن به بهترین شکل آن است که کارکنان وقت بیشتری را با هم سپری کنند و از علایق وخواسته های هم مطلع باشند. ما در بهپرور با ایجاد فضای تفریحات گروهی ماند بازی های جمعی، سعی بر آن داریم تا علاوه بر ایجاد فضای مفرح کاری، همکاران را در گروه های متحد تیمی قرار دهیم و تا داشتن هدف مشترک را تمرین کنند و خوش حالی های گروهی را بیشتر تجربه کنند.

در این صورت علاوه بر داشتن فضایی سالم تر و مفرح تر حالا شرکتی داریم که کار های گروهی و تیمی را هم بیشتر و بهتر درک کرده اند.

اهمیت آموزش

ما در تیم بزرگ بهپرور همیشه سعی بر آن داشتیم که نه تنها از افراد خبره و کاربلد استفاده کنیم بلکه تمام اهتمام خود را ورزیدیم تا یک فرد با قرار گرفتن در گروه، بتواند به رشد دست پیدا کند. مهمتریم چیز برای ما این است که اعضای تیم خود را با روند رشد شرکت هماهنگ سازند و اطلاعات تخصصی خود را بالا ببرند.

این امر نه تنها باعث پیشرفت فرد شده بلکه در طول زمان، موفقیت های گروهی نیز به بار خواهد آورد.